top of page

Terapia tkanek miękkich

Podczas urazu lub długo nakładających się przeciążeń dochodzi do zmian w tkankach miękkich.  Zmiany te zachodzą w całym naszym ciele. Są to mięśnie, więzadła, torebki stawowe, przyczepy ścięgien. Do pacjentów z wyżej wymienionymi zmianami zaliczamy między innymi sportowców, pacjentów po urazach ortopedycznych, neurologicznych i inne. 

W Terapii korzystam z wielu technik odpowiednio dobranych do każdego pacjenta indywidualnie, aby właśnie na poziomie uszkodzonych tkanek przywracać równowagę i uwolnić od patologi. 

1148.jpg

W terapii tkanek miękkich korzystam z wielu technik oraz metod terapii: 

- terapia punktów spustowych, 

- netrwowo-mięśniowe rozluźnianie, 

- PIR (poizometryczna relaksacja mięśni) , 

- masaż tkanek głębokich MTG

- suche igłowanie Medyczna akupunktura,

flossing

- kinesiology taping

- PNF,

- IASTM

- rollowanie, 

- masaż. 

bottom of page