top of page

Akupunktura medyczna

Suche igłowanie inaczej zwane medyczną akupunkturą (DN) to terapia wielu schorzeń dotyczących tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, przyczepy mięśniowe, więzadła) to idealna terapia tzw. Punktów spustowych, punktów maksymalnej bolesności.

Punkt spustowy definiowany jest najczęściej jako "nadwrażliwe miejsca w nadmiernie napiętych pasmach mięśni szkieletowych, które są bolesne podczas nacisku, rozciągania, nadmiernego skurczu tkanek i towarzyszy temu pojawienie się bólu w miejscu odległym.’’ (Simons i wsp. 1999).

Stanowi uzupełnienie terapii lub jako jej podstawowa forma.

 

Terapia po wcześniejszym dokładnym zbadaniu pacjenta i prawidłowym określeniu typu dolegliwości polega na wprowadzeniu cienkiej igły akupunkturowej w miejsce zmienione, np. punktu spustowy.

 

To odróżnia suche igłowanie od akupunktury, która bazuje na terapii punktów akupunkturowych (meridian). W suchym igłowaniu mechanicznie oddziałujemy na tkankę łączną wywołując reakcję nerwowo- mięśniową.

55 (2).jpg

Medyczna akupunktura wykorzystywana jest w  leczeniu między innymi:

bottom of page